Geurts verzekeringen
Actiegroep wil toch een randweg om St. Hubert ( Ingezonden stuk )
Er is bijna een jaar door de provincie, het ingehuurde adviesbureau en het gemeentebestuur van Mill en St Hubert met de bevolking van St Hubert gepraat. Vertegenwoordigers van allerlei groeperingen en organisaties zaten in de participatiegroep en konden hun mening naar voren brengen. Uitkomst: geen randweg, maar het optimaliseren van het huidige tracé. Einde verhaal, zou je denken.

Maar in de Gelderlander van 19 december j.l. en in een ingezonden brief in dit blad komt een actiegroep van enkele bewoners aan het woord die toch een randweg willen. Een weg die met een veel ruimere boog om de kom van het dorp heen loopt dan de eerder door de provincie gepresenteerde variant.
Wij vinden het wel erg jammer dat deze actiegroep niet vanaf het begin van het proces samenwerking heeft gezocht met andere groepen die actief waren: de actiegroep Geen Vrachtverkeer, de Dorpsraad en de Milieuvereniging Land van Cuijk. Gemeenschappelijk streven van deze groeperingen: maak de N264 onaantrekkelijk voor (doorgaand) vrachtverkeer, zodat dit de A50 en-via knooppunt Neerbosch- de A73 gaat gebruiken.Gezamenlijk hadden we dan sterker gestaan. Tegen de nu door de actiegroep voorgestelde oplossing hebben wij, de MlvC, grote bezwaren.
 
1. Nieuw asfalt lost niets op.  Dat is al uit een zeer groot aantal onderzoeken gebleken. Een nieuwe weg, nieuwe rijstroken: het helpt hooguit een paar maanden en dan zijn de problemen weer hetzelfde als voor de aanleg. Ze hebben zich op zijn best verplaatst naar een ander deel van de route. Opmerkelijk is dat de actiegroep zich dat kennelijk zelf ook realiseert. Sinds de opening van de randweg om Haps is het in St Hubert een stuk drukker geworden, stellen ze. Precies, zo gaat dat: je lost niets op, je verplaatst het probleem. In dit geval van Haps naar St Hubert.
2. De door de actiegroep voorgestelde randweg gaat met een grote boog om de kom van St Hubert heen. Dat betekent een gigantische aantasting van natuur- en landschapswaarden. In deze tijd, waarin ieder weldenkend mens zich zorgen maakt over de gevolgen van de klimaatopwarming, zou je dat niet moeten willen. Zoals ieder weldenkend mens zou moeten beseffen dat natuur- en lanschapswaarden een veel grotere rol in ruimtelijke afwegingen zouden moeten spelen dan voorheen het geval was. Een randweg is doorgaan op de oude, onbruikbaar gebleken weg.
3. Tenslotte dit: als er sprake was geweest van één gemeente Land van Cuijk, dan zou dit probleem vanzelf in een groter kader hebben gestaan. Dan was er sprake geweest van een veelvoud aan mogelijke oplossingen. En dan was een integrale oplossing veel waarschijnlijker geweest. Maar in de huidige situatie naait iedere gemeente haar eigen naadje: zie de komomleiding Haps. Ook toen hadden de problemen op de N264 in een groter, integraal kader geplaatst moeten worden. Zodat de knelpunten op de N264 in Haps en St Hubert (en mogelijk ook in Uden) tegelijkertijd en integraal aangepakt hadden kunnen worden. Er bestond (en bestaat) toch niet voor niets een samenwerkingsverband Gebiedsgerichte Aanpak, waarin de wethouders van het Land van Cuijk die mobiliteit in hun portefeuille hebben, zitting hebben ? 
 
Ons advies: sla de handen ineen en probeer gezamenlijk om de N264 door St Hubert onaantrekkelijk te maken voor doorgaand vrachtverkeer. Bijvoorbeeld door een snelheidsbeperking, voldoende flitspalen om die ook te handhaven en geen parallelweg tussen St Hubert en Haps. Want die is bedoeld om het 'langzame' (?) landbouwverkeer van de hoofdweg te weren en zo de doorstroming van met name vrachtverkeer te verbeteren. En dat moet je dus juist NIET doen. Voor een vlotte doorstroming heb je snelwegen. In dit geval de A50 en de A73.
 

Wygard Braspenning, namens de MLvC


Artikel geplaatst op Maandag - 31 December, 2018     7657 maal gelezen